วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังร้านประดับยนต์ (ร้านซาวด์เอฟเฟค) (14 ธ.ค. 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังร้านประดับยนต์ (ร้านซาวด์เอฟเฟค) (875 KB.)