วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ระหว่างบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ (26 ธ.ค. 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ระหว่างบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ (788 KB.)