วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ศ.ล บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (03 ก.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ศ.ล บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (868 KB.)