วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองข้างหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ (05 ก.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองข้างหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์ (866 KB.)