วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีตบ้านต้นซาง หมู 7 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (แม่แก้ดหลวง) (26 พ.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีตบ้านต้นซาง หมู 7 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (แม่แก้ดหลวง) (877 KB.)