วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (27 พ.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (864 KB.)