วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้สวนสมพงษ์ (สะพานสมพงษ์-ฝายกั้นน้ำ) (06 ธ.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้สวนสมพงษ์ (สะพานสมพงษ์-ฝายกั้นน้ำ) (44 KB.)