วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง (06 ธ.ค. 61)
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง (43 KB.)