วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณในหมู่บ้านธนาโชค (13 ธ.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณในหมู่บ้านธนาโชค (45 KB.)