วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามลำน้ำคาว (27 ธ.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามลำน้ำคาว (869 KB.)