วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.6 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันพนังเดิมตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ (26 มี.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.6 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันพนังเดิมตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์ (836 KB.)
เอกสารแนบท้าย (420 KB.)