วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) (01 เม.ย. 62)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) (44 KB.)