วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (13 พ.ค. 62)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (40 KB.)