วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (08 ต.ค. 62)
การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (1.82 MB.)