วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (253 KB.)