วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 2 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 4 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (03 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 2 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 4 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (308 KB.)