วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยป่าตองซอย 1 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมถึงบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 2 บ้านป่าตอง ตำบลสันทรายหลวง (02 ก.ย. 65)
ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยป่าตองซอย 1 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมถึงบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 2 บ้านป่าตอง ตำบลสันทรายหลวง งานแบบรางปิดขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก (5.22 MB.)