วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ช่วงบริเวณสะพานหน้าสุสานสันคะยอม-ต่อของเดิม บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้่อย (14 ธ.ค. 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ช่วงบริเวณสะพานหน้าสุสานสันคะยอม-ต่อของเดิม บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้่อย (866 KB.)