วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กำหนดสมัยประชุม
กำหนดสมัยประชุม
 
 


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 (298 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (28 KB.)