วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
 
 


ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน พ.ศ.2564 (322 KB.)
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (260 KB.)
ผลความพึงพอใจงานผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (605 KB.)