วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน
[06/01/2561] :: View 91
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ภาคสำนักงาน บัตรสีชมพู)
[28/11/2560] :: View 375
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[15/11/2560] :: View 1102
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ภาคสนาม บัตรสีเขียว)
[30/10/2560] :: View 927
ประกาศ สถานที่สอบและลำดับผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) (แก้ไข)
[30/10/2560] :: View 1520
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[12/10/2560] :: View 2499
ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[12/10/2560] :: View 1175
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
[05/10/2560] :: View 125
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[22/09/2560] :: View 9302
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 3
[28/06/2560] :: View 257
 
  :: หน้า 1 2 3