วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
[01/09/2563] :: View 29
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
[01/09/2563] :: View 23
ขยายเวลาการชำระภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
[31/08/2563] :: View 25
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[05/08/2563] :: View 76
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 ราย
[04/08/2563] :: View 44
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
[03/08/2563] :: View 31
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฏาคมน 2563
[31/07/2563] :: View 28
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/07/2563] :: View 55
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 47
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 42