วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562
[06/11/2561] :: View 16
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561
[01/11/2561] :: View 10
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
[01/11/2561] :: View 7
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
[01/11/2561] :: View 8
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปนะมาณ 2561
[24/10/2561] :: View 29
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง แบบรายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน
[24/10/2561] :: View 29
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
[09/10/2561] :: View 73
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ(ขายซาก)
[20/09/2561] :: View 48
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
[04/09/2561] :: View 102
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มี)
[03/09/2561] :: View 44
 
  :: หน้า 1 2 3 4