สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[01/09/2564] :: View 11
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[01/09/2564] :: View 6
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
[02/08/2564] :: View 22
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
[31/07/2564] :: View 29
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
[01/07/2564] :: View 23
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
[30/06/2564] :: View 22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
[01/06/2564] :: View 34
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
[31/05/2564] :: View 24
เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
[14/05/2564] :: View 15
คำแถลงนโยบาย การบริหารงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง วาระการดำรงตำแหน่ง 28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2568
คำแถลงนโยบาย การบริหารงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง นายนที  ดำรงค์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง วาระการดำรงตำแหน่ง 28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2568 ****************************************************************************** เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงที่เคารพ       &nb...
[13/05/2564] :: View 27