วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
[01/04/2564] :: View 5
แจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
[10/03/2564] :: View 31
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง
[09/03/2564] :: View 65
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
[02/03/2564] :: View 20
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
[19/02/2564] :: View 236
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4)
[19/02/2564] :: View 153
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/4)
[19/02/2564] :: View 93
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง (ผ.ถ. 4/4)
[19/02/2564] :: View 211
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่
[12/02/2564] :: View 45
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
[08/02/2564] :: View 38