วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/06/2562] :: View 15
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 21
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
[06/06/2562] :: View 19
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 37
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
[07/05/2562] :: View 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่ที่6 บ้านสันทรายทอง(บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันต่อพนังตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[11/04/2562] :: View 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.หมู่5 บ้านท่อ(สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสันทรายหลวง)
[11/04/2562] :: View 38
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
[10/04/2562] :: View 43
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
[10/04/2562] :: View 38
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
[04/03/2562] :: View 54
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6