วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
[12/01/2564] :: View 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
[04/01/2564] :: View 8
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
[28/12/2563] :: View 8
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสิ่งก่อร้างอื่นๆ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/12/2563] :: View 27
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
[01/12/2563] :: View 11
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[01/12/2563] :: View 31
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[30/11/2563] :: View 18
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[24/11/2563] :: View 25
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
[10/11/2563] :: View 16
การจัดทำงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
[02/11/2563] :: View 18