วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนม มกราคม 2567
[08/02/2567] :: View 22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567
[06/02/2567] :: View 16
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
[31/01/2567] :: View 18
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ 2567(เพิ่มเติม)
[26/01/2567] :: View 20
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2567   จำนวน 150 คน  โดยจะจัดอบรมผู้ประกอบการในวันที่ 30 มกราคม 2567  และผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลลันทรายหลวง  (โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไ...
[19/01/2567] :: View 32
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
[09/01/2567] :: View 19
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566
[05/01/2567] :: View 18
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
[06/12/2566] :: View 15
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนม พฤศจิกายน 2566
[06/12/2566] :: View 27
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
[15/11/2566] :: View 73