วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
เรียกประชุมสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาล
 
 


ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (143 KB.)
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 (143 KB.)