วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
 
 


แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2.75 MB.)