วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 


สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติ (71 KB.)
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน (252 KB.)