วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 


สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 (71 KB.)
สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (159 KB.)
สถิติการร้องเรียนและการประพฤติมิชอบ พ.ศ.2567 (63 KB.)