วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ
 
 


ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ (74 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2564 (163 KB.)