วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ
 
 


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 (74 KB.)
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2564 (163 KB.)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 (77 KB.)