วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

จื้นเจยบานตั้วหน้า มหาสงกรานต์ล้านนา ตี้สันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงขอเชิญแอ่วงาน "จื้นเจยบานตั้วหน้า มหาสงกรานต์ล้านนา ตี้สันทรายหลวง" วันที่ 13-14 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[05/04/2567] :: View 79
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ฯ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และได้ให้คำแนะนำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศ...
[13/02/2567] :: View 191
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว"  โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื...
[09/02/2567] :: View 64
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
[01/01/2567] :: View 105
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
[19/12/2566] :: View 125
ประชุมประชาคมและหารือข้อราชการ และกำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้มีการจัดประชุมประชาคมและหารือข้อราชการ และกำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. และกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเ...
[12/12/2566] :: View 93
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[11/12/2566] :: View 71
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนิรันดร์ ปันติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว" โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธา...
[07/12/2566] :: View 67
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง" โดยมีนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรในพื้นที่อำเภอสันทราย เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[07/12/2566] :: View 85
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “สวนสาธารณะเทศบาลสันทรายหลวง” ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น....
[16/11/2566] :: View 613