วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้มีการจัดประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเทศบาล สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
[24/07/2566] :: View 41
กิจกรรม "แลกเปลี่ยนความคิด" ณ หมู่บ้านวงส์สว่างการ์เด้นโฮม
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหหน้าที่ จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนความคิด" ณ หมู่บ้านวงส์สว่างการ์เด้นโฮม ตำบลสันทรายหลวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอโครงการ และความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งนี้ นาย...
[07/06/2566] :: View 29
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[30/05/2566] :: View 53
พิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี
เมื่อเวลา 10.00 น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดพิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล โดยมี นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันเทศบาลจะตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน...
[24/04/2566] :: View 70
ประมวลภาพ กิจกรรมงาน "ปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ตี้สันทรายหลวง" เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
สามารถเข้าไปรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลสันทรายหลวง https://www.facebook.com/ThesbalTablSanthrayHlwng/
[18/04/2566] :: View 92
13 หรรษา ปากั๋นแอ่วสวนฯ ตี้สันทรายหลวง
13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วม อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 19 รูป) กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย การทำตุงไส้หมูและตุง 12 ราศี หมากสุ่มหมากเบ็ง กาดหมั้ว คัวฮอม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล 053-397248-9 ต่อ 0 ลงทะเบียนขายของกาดหมั้วคัวฮอมติดต่อ กองสว...
[05/04/2566] :: View 67
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันนี้เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
[17/03/2566] :: View 70
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน" ...
[10/03/2566] :: View 51
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว" โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธาร...
[09/03/2566] :: View 44
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
วันนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว“ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[28/02/2566] :: View 79