วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
[18/05/2565] :: View 6
กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565
วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เข้าร่วกิจกรรม ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประธานเปิดกิจกรรม ได้ร่วมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 ...
[24/04/2565] :: View 33
กิจกรรมการประกวดตีกองแอว "งานปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง"
วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมการประกวดตีกองแอว "งานปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[13/04/2565] :: View 31
กิจกรรมวาดภาพระบายสี "งานปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง"
วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดลานกิจกรรมวาดภาพระบายสี "งานปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[13/04/2565] :: View 20
กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ "งานปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง"
วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการเทศบาลฯ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ในการนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าน้ำสันทราย สวนสาธารณะ เทศบาลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่...
[13/04/2565] :: View 55
อปพร.ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
จุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง "โครงการ อปพร.ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565" ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 สามแยกป่าลาน-ป่าตอง ตำบลสันทรายหลวง จุดที่ 2 หน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จุดที่ 3 ด่านชุมชนหน้าวัดสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย ...
[11/04/2565] :: View 16
เชิญแอ่วงาน "ปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง"
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เชิญแอ่วงาน "ปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ที่สันทรายหลวง" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ...
[08/04/2565] :: View 29
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ และตรวจเยี่ยมลำน้ำโจ้ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันนี้ (1 เมษายน 2565) เวลา 15.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กำนันตำบลสันทรายน้อย กลุ่มผู้ใหญ่บ้านตำบลสันทรายน้อย ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีฯ ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการพัฒนาลำน้ำโจ้ของเทศบาลต...
[01/04/2565] :: View 51
โครงการฝึกอบรม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในการเปิด "โครงการฝึกอบรม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปีงบประมาณ 2565" หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
[01/04/2565] :: View 39
กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลว...
[31/03/2565] :: View 27