วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

พิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี
เมื่อเวลา 10.00 น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดพิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล โดยมี นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันเทศบาลจะตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน...
[24/04/2566] :: View 46
ประมวลภาพ กิจกรรมงาน "ปี๋ใหม่เมืองวิถีใหม่ ตี้สันทรายหลวง" เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
สามารถเข้าไปรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลสันทรายหลวง https://www.facebook.com/ThesbalTablSanthrayHlwng/
[18/04/2566] :: View 50
13 หรรษา ปากั๋นแอ่วสวนฯ ตี้สันทรายหลวง
13 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วม อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 19 รูป) กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย การทำตุงไส้หมูและตุง 12 ราศี หมากสุ่มหมากเบ็ง กาดหมั้ว คัวฮอม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล 053-397248-9 ต่อ 0 ลงทะเบียนขายของกาดหมั้วคัวฮอมติดต่อ กองสว...
[05/04/2566] :: View 40
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันนี้เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
[17/03/2566] :: View 51
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน" ...
[10/03/2566] :: View 37
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว" โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธาร...
[09/03/2566] :: View 28
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
วันนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว“ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[28/02/2566] :: View 49
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ย...
[27/02/2566] :: View 25
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเจ้าหหน้าที่ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” ณ อาคารเอนกประสงค์วัดโจ้สังวรวนาราม หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร/ชมรมต่างๆ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอโครงการ และความต้องก...
[24/02/2566] :: View 27
ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวในชุมชน" โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ดูสถานที่จริง บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[24/02/2566] :: View 59