วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมเปตองผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมพายเรือริมลำน้ำโจ้ กิจกรรมชกมวยทะเล กิจกรรมร้องเพลงพื้นเมืองและเพลงตามสมัยนิยม และจัดพื้นที่สำหรับเป็นกาดหมั้ว เพื่อส่งเ...
[13/04/2561] :: View 4
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
[01/01/2561] :: View 132
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อปพร. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก...
[28/09/2560] :: View 235
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 โดย นายนที ดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ...
[06/09/2560] :: View 200
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกกรรมดังนี้ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นด้านต่างๆ และกิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม...
[12/08/2560] :: View 213
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[12/08/2560] :: View 154
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปลูกจำนวน 35,000 ต้น โดยมีส่วนราชการต่างๆ เช่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรือง...
[10/08/2560] :: View 123
ฝึกทบทวนกิจกรรมด้านป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกทบทวนกิจกรรมด้านป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 (หลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 180 นาย...
[09/08/2560] :: View 93
กิจกรรมทัศนศึกษาดูภูมิประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูภูมิประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต...
[31/07/2560] :: View 105
อบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ...
[26/07/2560] :: View 183
 
  :: หน้า 1 2 3 4