วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เทศกาลโคมไฟล้านนาประตู๋ปาเมืองสันทราย ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการเทศกาลโคมไฟล้านนาประตู๋ปาเมืองสันทราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่จัดงาน https://www.youtube.com/watch?v=5H57mbKl-WA https://www.youtube.com/watch?v=77C5Lxyn2dk คลิปมุมสูงบริเวณสวนสาธารณะ ...
[08/11/2562] :: View 56
ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความปรองดองในท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนในการจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความปรองดองในท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน ประชานในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[07/11/2562] :: View 8
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ การทำโคมไฟล้านนายี่เป็ง การทำผางประทีป ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพ การทำโคมไฟล้านนายี่เป็ง การทำผางประทีป เพื่อเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน รวมทั้งทำนุบำรุงอนุรักษ์ สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วม...
[05/11/2562] :: View 14
พิธีเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ "กาดริมน้ำ @สันทราย" เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันนี้ (30 ต.ค. 62) ที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ "กาดฮิมน้ำ @ สันทราย" เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีให้คนใ...
[30/10/2562] :: View 80
ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง และการจัดการพื้นที่สาธารณะฯ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง และการจัดการพื้นที่สาธารณะฯ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม กลุ่ม เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ...
[24/10/2562] :: View 10
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2562...
[23/10/2562] :: View 11
กิจกรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562. เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[28/07/2562] :: View 97
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 "โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ สวนพระพรหมเชิงสะพานบ้านพิมุกต์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[26/07/2562] :: View 74
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมิน LPA 2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
[03/07/2562] :: View 110
การประชุมคณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ...
[12/06/2562] :: View 173
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6 7