วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1 มกราคม 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[01/01/2560] :: View 1193
กิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[05/12/2559] :: View 1062
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[05/12/2559] :: View 884
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ณ ลานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในพิธี ...
[30/11/2559] :: View 1079
งานรวมพลังแห่งความภักดี
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานขั้นบันได สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานพิธี และผู้ร่วมพิธี ร้องเพลงชาติ เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ,กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ...
[22/11/2559] :: View 1319
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีพสกนิกรจำนวนมากเข้าร่วมพิธี...
[27/10/2559] :: View 1038
ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานกรรมการพัฒนาเแผนเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพลังมลชนต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม ผู้สูงอายุ เยาวชน ฯลฯ    ...
[25/10/2559] :: View 1156
วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 นำโดย นายนรินทร์ นนทวาสี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่...
[23/10/2559] :: View 1176
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งพสกนิกรอำเภอสันทรายร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
[19/10/2559] :: View 1066
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และขอน้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเด็จฯ สู่สวรรคาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งพสกนิกรในเขตพื้นที่เทศบาลฯ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และขอน้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย...
[14/10/2559] :: View 1261