วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา [11/08/2565]

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2565