วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[16/03/2566] :: View 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองภายในสุสานบ้านแม่คาว หมู่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[15/03/2566] :: View 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (เหมืองกลาง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง ถึงข้างบ้า
[15/03/2566] :: View 3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หมู่บ้านธนสารถึงหมู่บ้านชลพร หมู่ ๓ ตำบลสันทรายน้อย
[08/03/2566] :: View 9
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[03/03/2566] :: View 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[02/03/2566] :: View 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (เหมืองกลาง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง ถึงข้างบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๔
[27/02/2566] :: View 33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองภายในสุสานบ้านแม่คาว หมู่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[27/02/2566] :: View 10
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[15/02/2566] :: View 30
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
[02/02/2566] :: View 37
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
[16/01/2566] :: View 0
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[16/01/2566] :: View 14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[06/01/2566] :: View 42
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[23/12/2565] :: View 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คศล.บริเวณซอยวัดป่าเหมือด 38 ถึงสะพานลำน้ำดู่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
[22/12/2565] :: View 34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ73-003 สายถนนซอยทุ่งทอง-วัดป่าแดด หมู่ที่4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
[21/12/2565] :: View 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ73-003 สายถนนซอยทุ่งทอง-วัดป่าแดด หมู่ที่4 ตำบลป่าไผ่
[15/12/2565] :: View 29
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คศล.บริเวณซอยวัดป่าเหมือด 38 ถึงสะพานลำน้ำดู่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
[02/12/2565] :: View 45
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[09/11/2565] :: View 11
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
[03/10/2565] :: View 61