วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยทางแยกเหนือสุสานสันทรายหลวง (ช่วงบ้านเลขที่ ๖๒๘/๔) ถึงทางแยก ลำเหมืองโจ้ หมู่ ๔
[18/06/2567] :: View 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยสุสานสันทรายหลวง เริ่มถนนทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗ สันทราย-พร้าว สายเก่า ถึงสะพานสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง
[13/06/2567] :: View 26
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. แบบปิดบริเวณซอยบ้านสันคะยอมใต้ ซอย ๑ ถึงหัวสะพานบ้านสันคะยอมใต้ ซอย ๑ หมู่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้
[13/06/2567] :: View 19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านปินดกซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๘ บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[13/06/2567] :: View 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง
[13/06/2567] :: View 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณช่วงบ้านเลขที่ ๑๗๔ (นายพงษ์ โนผ่า) ถึงบริเวณทางแยกไปบ้านต้นซาง หมู่ ๑ บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[12/06/2567] :: View 20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านพิมุกต์ เริ่มช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 1367 สันทราย-พร้าว
[07/06/2567] :: View 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดบริเวณช่วงบ้านเลขที่ ๕๘ (นายอดุลย์ สันทราย) ถึงบริเวณช่วงบ้านเลขที่ ๖๗ (นายเกษม คำมี) หมู่ ๑ บ้านทุ่งยาว
[07/06/2567] :: View 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยทางแยกเหนือสุสานสันทรายหลวง(ช่วงบ้านเลขที่ ๖๒๘/๔) ถึงทางแยกลำเหมืองโจ้ หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง
[06/06/2567] :: View 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง
[04/06/2567] :: View 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล. บริเวณสามแยกบ้านทุ่งยาวถึงบ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๑ บ้านทุ่งยาว
[31/05/2567] :: View 33
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดบริเวณช่วงบ้านเลขที่ 58 (นายอดุลย์ สันทราย) ถึงบริเวณช่วงบ้านเลขที่ 67 (นายเกษม คำมี) หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[29/05/2567] :: View 34
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณช่วงบ้านเลขที่ ๑๗๔ (นายพงษ์ โนผ่า) ถึงบริเวณทางแยกไปบ้านต้นซาง หมู่ ๑ บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[29/05/2567] :: View 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านปินดก หมู่ ๘ บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[27/05/2567] :: View 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านเด่นสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย ที่ดินมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางวา
[24/05/2567] :: View 33
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพรพิงค์ 2 หมู่ 7 บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู่บ้านพิมุกต์ 6 หมู่5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย
[23/05/2567] :: View 32
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้้วยแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก คสล.บริเวณสามแยกบ้านทุ่งยาวถึงบ้านเลขที่ 54/2 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[23/05/2567] :: View 41
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[15/05/2567] :: View 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอยลุงเต้ย ซอย ๗ (ต่อรางเดิม) ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔
[14/05/2567] :: View 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณสามแยกสุสานบ้านป่าเหมือดถึงบริเวณสามแยกสุดเขตบ้านทุ่งยาว หมู่ ๔ บ้านป่าเหมือด
[13/05/2567] :: View 33