วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
[03/10/2565] :: View 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณปากซอยสันทรายน้อย ซอย 2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ต.สันทรายน้อย
[14/09/2565] :: View 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง
[13/09/2565] :: View 11
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน
[08/09/2565] :: View 16
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
[05/09/2565] :: View 17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยป่าตองซอย 1 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมถึงบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 2 บ้านป่าตอง
[02/09/2565] :: View 12
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง ๆ ละ 27,500 บาท
[02/09/2565] :: View 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณต่อจากรางระบายน้ำเดิมหน้าโครงการหมู่บ้านรินลดาลงลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย
[02/09/2565] :: View 9
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
[02/09/2565] :: View 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำน้ำโจ้ ฝายชะลอน้ำลูกที่ 3 (เชื่อมต่อจากพนังเดิม) ถึงบริเวณฝายชะลอน้ำลูกที่ 4 (สวนไม้สัก) หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
[17/08/2565] :: View 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบรางเปิด) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังร้านเหรียญทองถึงถนนวงแหวนสายสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย
[08/08/2565] :: View 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หน้าสุสานบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[08/08/2565] :: View 30
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.บริเวณหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงสะพานหมู่บ้านพินนาเคิล หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย
[25/07/2565] :: View 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านแม่ย่อย หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย
[22/07/2565] :: View 563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านพรพิงค์ 1 ถึงบ้านเลขที่ 100 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[20/07/2565] :: View 44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์หลังหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ถึงหมู่บ้านธนาโชค หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/07/2565] :: View 46
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 3 ตอน แบบ 5 ประตู เครื่องยนต์แบบดีเซล
[22/04/2565] :: View 109
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ฝั่งบ้านกำนันประเสริฐ หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด ตั้งแต่สะพานทางหลวง 1367 - สะพานข้ามลำเหมืองแม่แก๊ด
[03/03/2565] :: View 91
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่สะพานสันคะยอม ซอย 5 ถึงหมู่บ้านเดอะลากูน่าโฮม เฟส 3 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[22/02/2565] :: View 79
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่หมู่บ้านลากูน่าโฮม เฟส 3 ถึงโครงการเดอะพรอมิเน้นซ์ บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[22/02/2565] :: View 72