วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัสติก) ม.9 บ้านสันทรายน้อย ต.สันทรายน้อย บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่าต่อของเดิมหลัง รร.อนุบาลสันทราย
[11/02/2562] :: View 346
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[05/02/2562] :: View 334
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. ม.3 บ้านสันทรายมูล (หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แลนด์-สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[05/02/2562] :: View 350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านสันทรายก้อม ม.9 ต.สันทรายหลวง บริเวณซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้านสันทรายก้อม
[04/02/2562] :: View 368
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการขยายไหล่ ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ช่วงบริเวณหน้าบ้านทรงไทย-ใกล้บ้านนายสุทัศน์ ทนันชัย ต.สันทรายหลวง
[30/01/2562] :: View 339
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) หมู่ 9 บ้านสันทรายน้อย ต.สันทรายน้อย บริเวณร้านรับซื้อของเก่าต่อของเดิมหลัง รร.อนุบาลสันทราย
[29/01/2562] :: View 306
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ (ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซ.แสวงชัย13 ถึงถนนบ้านสันทรยก้อมถึง ซ.ข้างร้ายก๋วยเตี๋ยว
[21/01/2562] :: View 327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางรระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย
[14/01/2562] :: View 297
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามลำน้ำคาว
[27/12/2561] :: View 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
[14/12/2561] :: View 275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณในหมู่บ้านธนาโชค
[13/12/2561] :: View 283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล
[13/12/2561] :: View 289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[13/12/2561] :: View 307
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง
[06/12/2561] :: View 297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้สวนสมพงษ์ (สะพานสมพงษ์-ฝายกั้นน้ำ)
[06/12/2561] :: View 315
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้่อย
[27/11/2561] :: View 278
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[27/11/2561] :: View 280
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีตบ้านต้นซาง หมู 7 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (แม่แก้ดหลวง)
[26/11/2561] :: View 293
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลัสนทรายน้อย บริเวณหมู่บ้านธนาโชค
[26/11/2561] :: View 283
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง
[20/11/2561] :: View 313