วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) - สามแยกศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
[23/04/2561] :: View 452
ยกเลิกประกวศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[26/03/2561] :: View 498
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.บริเวณสุสานสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 661
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 501
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างเสรุ คสล. บริเวณสุสานสันคะยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 506
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณภายในสุสาน บ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[21/03/2561] :: View 551
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[15/03/2561] :: View 519
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย (ปิดแนวลำเมืองสามแยกทางเข้าทางหมู่บ้าน-จัดสรรลากูน่าโฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 554
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณสุสานบ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 680
ยกเลิประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06/03/2561] :: View 592
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19/01/2561] :: View 1070
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05/01/2561] :: View 706
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ระหว่างบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงบ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[26/12/2560] :: View 640
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังร้านประดับยนต์ (ร้านซาวด์เอฟเฟค)
[14/12/2560] :: View 642
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ช่วงบริเวณสะพานหน้าสุสานสันคะยอม-ต่อของเดิม บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้่อย
[14/12/2560] :: View 600
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา
[30/11/2560] :: View 555
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 537
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 551
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายมูล (ช่วงบริเวณสะพานบ้านพิมุกต์-ต่อของเดิม) ม.3 ต.สันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 713