วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (160 KB.)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (659 KB.)