สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
 
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (106 KB.)