วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
 
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (106 KB.)