วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ