สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายนิรันดร์ ปันติ๊บ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ