วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
นายนิรันดร์ ปันติ๊บ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับกลาง
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ