วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
 
 


ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (326 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (4.89 MB.)