วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (331 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติเพ่ิมเติมครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 (26 KB.)