สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
รกท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ