วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
รกท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ