วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (280 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (923 KB.)