วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
 


รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (2.77 MB.)
รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (2.63 MB.)
รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (2.77 MB.)
รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (2.88 MB.)