วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 (336 KB.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 (203 KB.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (448 KB.)