วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (2.05 MB.)