วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (421 KB.)