วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
 




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (2.27 MB.)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (377 KB.)