วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
 


แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2569 (758 KB.)