วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
 
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (3.05 MB.)