วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แจ้งปัญหาภัยพิบัติ
แจ้งปัญหาภัยพิบัติ
 
 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร 053-492991 และ 053-492992
Mail : info@sansailuang.go.th
เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (วันทำการ)
เช้า เวลา 07.00 – 08.30 น.
เที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
เย็น เวลา 16.30 – 18.30 น.
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

 

เวลา 07.00 – 16.30 น.
การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 (104 KB.)
การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 (1.44 MB.)
ประกาศแจ้งเตือนภัย วันที่ 29 เมษายน 2565 (474 KB.)
ประกาศแจ้งเตือนภัย วันที่ 25 กันยายน 2564 (260 KB.)
ประกาศแจ้งเตือนภัย วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (178 KB.)
ประกาศแจ้งเตือนภัย วันที่ 2 เมษายน 2564 (235 KB.)