วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2565 (119 KB.)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2566 (184 KB.)