วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)