วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (674 KB.)
2.หลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (4.37 MB.)
3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (4.36 MB.)
4.หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรการการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (3.96 MB.)