วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (494 KB.)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (477 KB.)