วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 2564
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันรายหลวง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง จำนวน 41 หน่วยการเลือกตั้ง  ...
[28/03/2564] :: View 66
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กลุ่มเป้าหมาย คือ เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 23 หน่วยเลือกตั้ง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กล่าวเปิดการประชุมฯ...
[23/03/2564] :: View 52
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง โดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำ...
[18/03/2564] :: View 33
การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 ท่าน และผู้สมัครนายกเท...
[16/02/2564] :: View 58
[15/03/2564] :: View 21
[23/02/2564] :: View 23
[18/02/2564] :: View 23
[09/02/2564] :: View 33
[08/02/2564] :: View 25
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สวัสดิ์ภาพ คนออกกำลังกาย.. กันธนาวัชญ.. 09 เม.ย. 64 5/0
ฉีดวัคซีป้องกันพิษสุนักบ้าให้หมาแมว.. ภิญโญ ศรีส.. 05 เม.ย. 64 13/0
การแจ้งเหตุผลไม่สามารถไปเลือกตั้ง.. อดิศร.. 29 มี.ค. 64 16/0
น้ำประปา หมู่บ้าน ธีระพงษ์.. 05 มี.ค. 64 46/0
การก่อสร้างเมรุเตาถ่านแบบล้อรางเลื่อน สุสานสันทรายหลวงหมู่ 4.. ประชาพล เ.. 01 มี.ค. 64 22/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 1234/0
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 849/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 465/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 600/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 615/0