วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค และให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการเตรียมการป้องกันโรค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กุล่มพลังมวลชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง...
[14/02/2562] :: View 42
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงรับการประเมินแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลัสนทรายหลวง ประธานโครงการกล่าวต้อนรับคณะประเมิน พร้อมทั้งบรรยายแผนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ...
[04/02/2562] :: View 79
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562
วันที่ 1 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 129 รูป โดยมีประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดหาผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ (แพมเพิส) เพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[01/01/2562] :: View 70
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และตรวจเยี่ยมโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน...
[02/12/2561] :: View 112
[05/04/2562] :: View 11
[01/04/2562] :: View 1
[26/03/2562] :: View 16
[26/03/2562] :: View 25
[26/03/2562] :: View 12
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สล็อตออนไลน์ มือถือที่จะช่วยฝึกให้คุณใจเย็น.. 1234 11 มี.ค. 62 27/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 860/0
แนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุสามารถเลือก.. dddd 13 ธ.ค. 61 64/1
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 140/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 110/0
เจ้าหน้าที่ขับรถเก็บขยะเทศบาลสันทรายขับรถไม่มีมารยาท.. ปัทมา.. 16 ส.ค. 61 193/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 232/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 156/0
สอบสัมภาษณ์ นาย ปฎิรพ .. 18 ต.ค. 60 776/0
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.. กรรณิการ์ .. 12 ต.ค. 60 2315/8