วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2564 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2564 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยจัดเจ้าหน้าที่ บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564...
[22/04/2564] :: View 6
กิจกรรมรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง หัวหน้าส่วนงานคลัง หัวหน้าส่วนงานสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนงานสวัสดิการและสังคม ได้ร่วมกันกล่าวอวยพรเพื่อเมอบป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการ พ...
[20/04/2564] :: View 17
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 2564
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันรายหลวง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง จำนวน 41 หน่วยการเลือกตั้ง  ...
[28/03/2564] :: View 82
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กลุ่มเป้าหมาย คือ เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 23 หน่วยเลือกตั้ง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กล่าวเปิดการประชุมฯ...
[23/03/2564] :: View 61
[15/03/2564] :: View 32
[23/02/2564] :: View 30
[18/02/2564] :: View 28
[09/02/2564] :: View 37
[08/02/2564] :: View 31
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สวัสดิ์ภาพ คนออกกำลังกาย.. กันธนาวัชญ.. 09 เม.ย. 64 19/0
ฉีดวัคซีป้องกันพิษสุนักบ้าให้หมาแมว.. ภิญโญ ศรีส.. 05 เม.ย. 64 27/0
การแจ้งเหตุผลไม่สามารถไปเลือกตั้ง.. อดิศร.. 29 มี.ค. 64 22/0
น้ำประปา หมู่บ้าน ธีระพงษ์.. 05 มี.ค. 64 62/0
การก่อสร้างเมรุเตาถ่านแบบล้อรางเลื่อน สุสานสันทรายหลวงหมู่ 4.. ประชาพล เ.. 01 มี.ค. 64 33/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 1243/0
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 866/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 472/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 616/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 626/0