วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสวนสาธารณะและบริเวณลำน้ำโจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมการส่วนร่วมภาคประชาชนกับงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันสังคมให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวงกว้างต่อบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประสานการปฏิบัติงาน และก...
[30/04/2562] :: View 12
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562
[24/04/2562] :: View 12
อปพร.ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (7 วันอันตราย) โดยกำหนด 4 จุดบริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้               - ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย บริเวณทางโค้ง ,ทางแยก ,จุดเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดอ...
[17/04/2562] :: View 12
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  สงกรานต์คลายร้อน เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้             ประเภทกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม               ...
[17/04/2562] :: View 12
[08/05/2562] :: View 6
[05/04/2562] :: View 28
[01/04/2562] :: View 14
[26/03/2562] :: View 30
[26/03/2562] :: View 41
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สล็อตออนไลน์ มือถือที่จะช่วยฝึกให้คุณใจเย็น.. 1234 11 มี.ค. 62 41/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 874/0
แนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุสามารถเลือก.. dddd 13 ธ.ค. 61 76/1
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 170/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 128/0
เจ้าหน้าที่ขับรถเก็บขยะเทศบาลสันทรายขับรถไม่มีมารยาท.. ปัทมา.. 16 ส.ค. 61 220/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 251/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 174/0
สอบสัมภาษณ์ นาย ปฎิรพ .. 18 ต.ค. 60 797/0
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.. กรรณิการ์ .. 12 ต.ค. 60 2351/8