วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ Kick off เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และเทศบาลตำบลสันทรายหลวงขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างยิ่ง ...
[22/11/2565] :: View 25
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และนำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่บริเวณลำน้ำโจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ...
[17/11/2565] :: View 17
สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา กิจกรรมปล่อยโคมลอยร้อยเชือก กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ด กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม กิจกรรมเดินชมสวนเลียบลำน้ำโจ้ ...
[04/11/2565] :: View 53
การฝึกอบรมสร้างอาชีพ การผลิตภาชนะจากกาบหมาก และวัสดุธรรมชาติ การทำโคมไฟล้านนาและผางประทีบ รุ่นที่ 2
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้จัดโครงการ การฝึกอบรมสร้างอาชีพ การผลิตภาชนะจากกาบหมาก และวัสดุธรรมชาติ การทำโคมไฟล้านนาและผางประทีบ รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายตำบลสันทรายน้อย และบ้านแม่คาว หมู่ที่2 ตำบลสันพระเนตร ...
[02/11/2565] :: View 56
[03/10/2565] :: View 35
[14/09/2565] :: View 22
[13/09/2565] :: View 11
[08/09/2565] :: View 16
[05/09/2565] :: View 17
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ