วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประชุมร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังคำขวัญที่ว่า " สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม" ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในวันนี้ 5...
[05/10/2565] :: View 26
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[09/09/2565] :: View 15
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG)
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG) ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงได้บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ณ เทศบาลตำบลสันทราย...
[19/08/2565] :: View 26
โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ผู้แทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ...
[14/08/2565] :: View 29
[19/09/2565] :: View 12
[16/09/2565] :: View 7
[16/09/2565] :: View 9
[14/09/2565] :: View 10
[13/09/2565] :: View 5
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
UFALION168 แจกโบนัสเยอะ โปรโมชั่นจุใจกว่าที่ไหน .. UFALION168 02 ส.ค. 65 41/0
ติดโควิดห้ามกินอะไร เครื่องดื่ม-อาหารแบบไหนควรเลี่.. UFALION168 02 ส.ค. 65 25/0