วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปี 2563 และรายงานผลการคัดเลือกนั...
[10/06/2564] :: View 44
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/06/2564] :: View 96
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับผู้อำนายการกองช่าง ที่ได้ขอโอนย้ายมาประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับ นายคณิน ประทุม ที่ได้ขอโอนย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลหนองหอย...
[01/06/2564] :: View 192
การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (เวลา 09.30 น.) นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้มีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอประจำตำบล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ...
[27/05/2564] :: View 13
[18/05/2564] :: View 18
[15/03/2564] :: View 42
[23/02/2564] :: View 43
[18/02/2564] :: View 36
[09/02/2564] :: View 47
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
สวัสดิ์ภาพ คนออกกำลังกาย.. กันธนาวัชญ.. 09 เม.ย. 64 44/0
ฉีดวัคซีป้องกันพิษสุนักบ้าให้หมาแมว.. ภิญโญ ศรีส.. 05 เม.ย. 64 44/0
การแจ้งเหตุผลไม่สามารถไปเลือกตั้ง.. อดิศร.. 29 มี.ค. 64 30/0
น้ำประปา หมู่บ้าน ธีระพงษ์.. 05 มี.ค. 64 78/0
การก่อสร้างเมรุเตาถ่านแบบล้อรางเลื่อน สุสานสันทรายหลวงหมู่ 4.. ประชาพล เ.. 01 มี.ค. 64 46/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 1259/0
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 881/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 483/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 646/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 732/0