สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ท่านนาวิน สินธุสอาด โดยการประสานงานของ ส.จ.แดง ท่านศรัณญ์ ใจคำ มอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[23/09/2564] :: View 7
การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
  1. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  2. เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2564  3. เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564  4. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2564  5. เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2564 ...
[02/09/2564] :: View 26
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ 1 กันยายน 2564 (เวลา 15.30 น.) โดย นายนที ดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม เดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เลียบลำน้ำโจ้...
[01/09/2564] :: View 21
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการแจกข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โดยกลุ่ม H.O.G ChiangmaiChapter ร่วมกับ Richco Harley Davidson Chiang mai ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการแจกข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายนรินทร์ นนทวาสี รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปแจก...
[20/08/2564] :: View 124
[13/09/2564] :: View 17
[27/08/2564] :: View 19
[23/08/2564] :: View 15
[23/08/2564] :: View 25
[09/08/2564] :: View 44
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
น้ำท้วมขัง ชนินทร์ .. 09 ก.ย. 64 25/0
ปัญหาน้ำทิ้งบนผิวจราจร และ ไฟฟ้าแสงสว่าง แยกธนสาร.. นายธีระพงษ.. 06 ก.ย. 64 14/0
เหม็นกลิ่นควันบุหรี่จากเพื่อนบ้าน.. รัชนี .. 16 ส.ค. 64 51/0
ต้องการระบายน้ำท่วมขังครับ.. ธีรศักดิ์ .. 16 ส.ค. 64 26/0
ต้องการให้ตัดต้นไม้ที่ล้ำออกไปที่ถนนและพาดสายไฟ.. นิภาพร ปุร.. 13 ส.ค. 64 25/0
กลิ่นบุหรี่จากข้างบ้าน.. ปรัชญา.. 03 ส.ค. 64 43/0
โอนย้ายเจ้าพนักงานทะเบียน.. ศักดิ์นริน.. 18 ก.ค. 64 58/0
น้ำท่วมขังในซอยบ้านสันคะยอม หมู่.4.. ชัยรัตน์.. 09 ก.ค. 64 45/0
ชาวหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ ขอขอบคุณมายังเทศบาลตำบลสันทรายหล.. เจษฎาพันธุ.. 06 ก.ค. 64 38/0
สวัสดิ์ภาพ คนออกกำลังกาย.. กันธนาวัชญ.. 09 เม.ย. 64 82/0