วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมคณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ...
[12/06/2562] :: View 17
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ...
[12/06/2562] :: View 13
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล “โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15 .00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมต...
[11/06/2562] :: View 20
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.45 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายน้อย (รพสต.บ้านสันคะยอม) โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณลำเหมือง คู คลอง ปลูกต้นไม้และสมุนไพรในท้องถิ่น...
[03/06/2562] :: View 18
[16/05/2562] :: View 16
[13/05/2562] :: View 18
[08/05/2562] :: View 27
[05/04/2562] :: View 46
[01/04/2562] :: View 34
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
แนะนำThaiBet168 BB 31 พ.ค. 62 15/0
สล็อตออนไลน์ มือถือที่จะช่วยฝึกให้คุณใจเย็น.. 1234 11 มี.ค. 62 59/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 892/0
แนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุสามารถเลือก.. dddd 13 ธ.ค. 61 96/1
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 207/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 143/0
เจ้าหน้าที่ขับรถเก็บขยะเทศบาลสันทรายขับรถไม่มีมารยาท.. ปัทมา.. 16 ส.ค. 61 242/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 269/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 193/0
สอบสัมภาษณ์ นาย ปฎิรพ .. 18 ต.ค. 60 815/0