ด้วยสถานการณ์ การติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงขอปิดสวนสาธารณะของเทศบาลฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ประธานคณะกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนในพ...
[23/07/2564] :: View 128
โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปี 2564
ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ประหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน
[12/07/2564] :: View 226
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปี 2563 และรายงานผลการคัดเลือกนั...
[10/06/2564] :: View 219
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/06/2564] :: View 141
[22/07/2564] :: View 11
[20/07/2564] :: View 7
[20/07/2564] :: View 10
[19/07/2564] :: View 8
[19/07/2564] :: View 5
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
กลิ่นบุหรี่จากข้างบ้าน.. ปรัชญา.. 03 ส.ค. 64 2/0
โอนย้ายเจ้าพนักงานทะเบียน.. ศักดิ์นริน.. 18 ก.ค. 64 31/0
น้ำท่วมขังในซอยบ้านสันคะยอม หมู่.4.. ชัยรัตน์.. 09 ก.ค. 64 24/0
ชาวหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ ขอขอบคุณมายังเทศบาลตำบลสันทรายหล.. เจษฎาพันธุ.. 06 ก.ค. 64 24/0
สวัสดิ์ภาพ คนออกกำลังกาย.. กันธนาวัชญ.. 09 เม.ย. 64 64/0
ฉีดวัคซีป้องกันพิษสุนักบ้าให้หมาแมว.. ภิญโญ ศรีส.. 05 เม.ย. 64 61/0
การแจ้งเหตุผลไม่สามารถไปเลือกตั้ง.. อดิศร.. 29 มี.ค. 64 40/0
น้ำประปา หมู่บ้าน ธีระพงษ์.. 05 มี.ค. 64 96/0
การก่อสร้างเมรุเตาถ่านแบบล้อรางเลื่อน สุสานสันทรายหลวงหมู่ 4.. ประชาพล เ.. 01 มี.ค. 64 72/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 1273/0