วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 ท่าน และผู้สมัครนายกเท...
[16/02/2564] :: View 36
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ผู้กล่าวเปิดและชี้แจงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ เทศบาตำบลสันทรายหลวง ...
[08/02/2564] :: View 69
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ คำสั่ง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบการรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบ...
[01/02/2564] :: View 89
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2563...
[23/10/2563] :: View 110
[19/02/2564] :: View 3
[19/02/2564] :: View 73
[19/02/2564] :: View 37
[19/02/2564] :: View 50
[12/02/2564] :: View 25
[23/02/2564] :: View 4
[18/02/2564] :: View 7
[09/02/2564] :: View 19
[08/02/2564] :: View 8
[03/02/2564] :: View 20
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
วันนี้ผมมีประสบการณ์ความตื่นเต้น.. อานน.. 25 ก.พ. 64 1/0
การกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจ.. ทัดดาว แซ่.. 15 ธ.ค. 61 1213/0
โอนย้ายข้าราชการ บุญรักษา.. 12 พ.ย. 61 815/0
รายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.. นางสาวศิริ.. 03 ต.ค. 61 445/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 552/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 592/0
การเก็บขยะประจำสัปดาห์.. กรรณิการ์.. 29 ส.ค. 60 1186/1
เรื่อง น้ำประปาในหมู่บ้าน.. มนต์ทิพย์ .. 17 พ.ค. 60 990/0
การซ่อมแซมถนนหน้าหมู่บ้านกล้วยไม้.. Wipoo 19 เม.ย. 60 764/0
สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา.. คนเฒ่า.. 26 ต.ค. 59 1156/4