วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[04/07/2561] :: View 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ช่วงบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[28/06/2561] :: View 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต บริเวณบ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 - แยกหลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[28/06/2561] :: View 16
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง)
[20/06/2561] :: View 22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกีฬา บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[19/06/2561] :: View 21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองสาธารณะช่วงบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[12/06/2561] :: View 23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 - แยกหลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[12/06/2561] :: View 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ล.ส บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 บริเวณหน้า ก.ศ.น สันทรายหลวง - ต่อแนวขยายผิวถนน(เดิม) ตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[22/05/2561] :: View 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล ปิดแนวลำเมืองสาธารณะช่วงสะพานเข้าประปาหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
[23/04/2561] :: View 41
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) - สามแยกศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
[23/04/2561] :: View 37
ยกเลิกประกวศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[26/03/2561] :: View 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.บริเวณสุสานสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 113
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 84
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างเสรุ คสล. บริเวณสุสานสันคะยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 69
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณภายในสุสาน บ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[21/03/2561] :: View 80
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[15/03/2561] :: View 83
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย (ปิดแนวลำเมืองสามแยกทางเข้าทางหมู่บ้าน-จัดสรรลากูน่าโฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 101
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณสุสานบ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 90
ยกเลิประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06/03/2561] :: View 104
 
  :: หน้า 1 2 3