วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง ม.6 ต.สันทรายน้อย (บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ ช่วงใกล้ศูนย์นิสันนอร์ทเวฟสาขาสันทราย ถึงใกล้สะพานหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[12/07/2562] :: View 10
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล.บ้านสันทรายทอง ม.6 ต.สันทรายน้อย (บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้)
[10/07/2562] :: View 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9
[03/07/2562] :: View 26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6
[03/07/2562] :: View 17
ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย ม.9 ต.สันทรายน่้อย
[03/07/2562] :: View 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายทอง ม.6 ต.สันทรายน้อย
[03/07/2562] :: View 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[16/05/2562] :: View 30
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[13/05/2562] :: View 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
[08/05/2562] :: View 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ม.7 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งบ้านสันคะยอม (ระหว่างพนังเดิมถึงพนังเดิม รพ.สต บ้านสันคะยอม)
[05/04/2562] :: View 63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)
[01/04/2562] :: View 48
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
[26/03/2562] :: View 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.6 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ศูนย์นิสสันพนังเดิมตรงข้ามบ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[26/03/2562] :: View 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองโจ้ฝั่งบ้านท่อ (สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสันทรายหลวง)
[26/03/2562] :: View 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการพนัง ค.ส.ล ม.3 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์
[25/03/2562] :: View 57
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ม.7 ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งบ้านสันคะยอม (ระหว่างพนังเดิมถึงพนังเดิม รพ.สต บ้านสันคะยอม)
[20/03/2562] :: View 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนัง ค.ส.ล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกติ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[04/03/2562] :: View 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองฝั่งพิมุกต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[20/02/2562] :: View 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. ม.3 บ้านสันทรายมูล (หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แลนด์-สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[20/02/2562] :: View 70
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัสติก) ม.9 บ้านสันทรายน้อย ต.สันทรายน้อย บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่าต่อของเดิมหลัง รร.อนุบาลสันทราย
[11/02/2562] :: View 70
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6