วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศ สรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
[30/05/2566] :: View 6
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
[25/04/2566] :: View 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[11/04/2566] :: View 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอยสันคะยอมใต้ ซอย๖ ถึงคอสะพานข้ามลำน้ำโจ้ หมู่ที่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย
[10/04/2566] :: View 22
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๒ คัน
[10/04/2566] :: View 17
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
[03/04/2566] :: View 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอยสันคะยอมใต้ ซอย ๖ ถึงคอสะพานข้ามลำน้ำโจ้ หมู่ที่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย โดยมีความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐-๐.๘๐ เ
[23/03/2566] :: View 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หมู่บ้านธนสารถึงหมู่บ้านชลพร หมู่ ๓ ตำบลสันทรายน้อย ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ เ
[23/03/2566] :: View 26
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[16/03/2566] :: View 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองภายในสุสานบ้านแม่คาว หมู่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[15/03/2566] :: View 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (เหมืองกลาง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง ถึงข้างบ้า
[15/03/2566] :: View 18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะ หมู่บ้านธนสารถึงหมู่บ้านชลพร หมู่ ๓ ตำบลสันทรายน้อย
[08/03/2566] :: View 22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[03/03/2566] :: View 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[02/03/2566] :: View 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (เหมืองกลาง) ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง ถึงข้างบ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๔
[27/02/2566] :: View 44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองภายในสุสานบ้านแม่คาว หมู่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[27/02/2566] :: View 22
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
[15/02/2566] :: View 46
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
[02/02/2566] :: View 53
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
[16/01/2566] :: View 15
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[16/01/2566] :: View 32