วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก)บ้านต้นซาง หมู่ 7 บริเวณซอยต้นซาง 31ข้างร้านขายไม้ถึงสามแยกซอยเทศบาล 27 ตำบลสันทรายหลวง
[23/02/2564] :: View 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณหน้า กศน. สันทราย (วัดสันคะยอมถึงต่อถนนเดิมใกล้โลตัสสาขาสันทราย) ด้วยวิธีประกวดราคา
[18/02/2564] :: View 6
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 5 (วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[09/02/2564] :: View 18
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 4 ถึงฝายชะลอน้ำจุดที่ 5) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
[08/02/2564] :: View 8
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 2 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 4 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/02/2564] :: View 19
ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย
[02/02/2564] :: View 17
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองแม่แก็ด(ช่วงตั้งแต่สะพานถึงสุดเขตเทศบาล) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง
[01/02/2564] :: View 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก)บ้านต้นซาง หมู่ 7 บริเวณซอยต้นซาง 31ข้างร้านขายไม้ถึงสามแยกซอยเทศบาล 27 ตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[29/01/2564] :: View 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย
[19/01/2564] :: View 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองแม่แก็ด(ช่วงตั้งแต่สะพานถึงสุดเขตเทศบาล) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง
[19/01/2564] :: View 22
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด (ช่วงตั้งแต่สะพานหลังบ้านทรงไทยถึงข้างรีสอร์ทในสวนสัก) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง
[19/01/2564] :: View 20
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างร้านขายของชำ เลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[19/01/2564] :: View 19
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 384 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[15/01/2564] :: View 20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 1 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 ) หมู่ 3 ตำบลสันทรายหลวง
[15/01/2564] :: View 23
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด (ช่วงตั้งแต่สะพานหลังบ้านทรงไทยถึงข้างรีสอร์ทในสวนสัก) หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง
[06/01/2564] :: View 24
โครงการก่อสร้างพนัง คสล บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างร้านขายของชำ เลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[06/01/2564] :: View 25
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 384 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[05/01/2564] :: View 21
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 1 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 ) หมู่ 3 ตำบลสันทรายหลวง
[05/01/2564] :: View 24
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[21/12/2563] :: View 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
[25/11/2563] :: View 33