วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
[19/09/2565] :: View 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณต่อจากรางระบายน้ำเดิมหน้าโครงการหมู่บ้านรินลดาลงลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย ด้
[16/09/2565] :: View 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยป่าตองซอย 1 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมถึงบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 2 บ้านป่าตอง ตำบลสันทรายหลวง งานแบบรางปิดขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก
[16/09/2565] :: View 9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณปากซอยสันทรายน้อย ซอย 2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.40-0.50 เมตร ความยา
[14/09/2565] :: View 10
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง ๆ ละ 27,500 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13/09/2565] :: View 5
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท
[08/09/2565] :: View 31
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
[05/09/2565] :: View 19
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม
[02/09/2565] :: View 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณต่อจากรางระบายน้ำเดิมหน้าโครงการหมู่บ้านรินลดาลงลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย
[02/09/2565] :: View 13
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง เตียงละ 27,500 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[02/09/2565] :: View 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยป่าตองซอย 1 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมถึงบ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 2 บ้านป่าตอง ตำบลสันทรายหลวง
[02/09/2565] :: View 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณปากซอยสันทรายน้อย ซอย 2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[02/09/2565] :: View 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำน้ำโจ้ ฝายชะลอน้ำลูกที่ 3 (เชื่อมต่อจากพนังเดิม) ถึงบริเวณฝายชะลอน้ำลูกที่ 4 (สวนไม้สัก) หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
[17/08/2565] :: View 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบรางเปิด) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังร้านเหรียญทองถึงถนนวงแหวนสายสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย
[08/08/2565] :: View 21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หน้าสุสานบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[08/08/2565] :: View 21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.บริเวณหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงสะพานหมู่บ้านพินนาเคิล หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย
[25/07/2565] :: View 33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านแม่ย่อย หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย
[22/07/2565] :: View 545
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านพรพิงค์ 1 ถึงบ้านเลขที่ 100 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[20/07/2565] :: View 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์หลังหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ถึงหมู่บ้านธนาโชค หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/07/2565] :: View 33
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 3 ตอน แบบ 5 ประตู เครื่องยนต์แบบดีเซล
[22/04/2565] :: View 98