วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ (ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซ.แสวงชัย13 ถึงถนนบ้านสันทรยก้อมถึง ซ.ข้างร้ายก๋วยเตี๋ยว
[21/01/2562] :: View 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางรระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย
[14/01/2562] :: View 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามลำน้ำคาว
[27/12/2561] :: View 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
[14/12/2561] :: View 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณในหมู่บ้านธนาโชค
[13/12/2561] :: View 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล
[13/12/2561] :: View 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[13/12/2561] :: View 15
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน ม.2 ต.สันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง
[06/12/2561] :: View 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้สวนสมพงษ์ (สะพานสมพงษ์-ฝายกั้นน้ำ)
[06/12/2561] :: View 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านโจ้ (หมู่บ้านกล้วยไม้) บริเวณลำเหมืองสาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้่อย
[27/11/2561] :: View 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[27/11/2561] :: View 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีตบ้านต้นซาง หมู 7 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาล (แม่แก้ดหลวง)
[26/11/2561] :: View 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลัสนทรายน้อย บริเวณหมู่บ้านธนาโชค
[26/11/2561] :: View 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลำเหมือง
[20/11/2561] :: View 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน ค.ส.ล. หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณเลียบลำน้ำโจ้ช่วงสะพานบ้านไปสันทราย-สะพานบ้านพิมุกต์
[12/11/2561] :: View 40
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณเลียบลำน้ำโจ้ช่วงสะพานบ้านไทสันทราย-สะพานบ้านพิมุกต์
[24/10/2561] :: View 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
[20/09/2561] :: View 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน(เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้
[19/09/2561] :: View 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองข้างหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์
[05/09/2561] :: View 50
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ศ.ล บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/09/2561] :: View 41
 
  :: หน้า 1 2 3 4