วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณ ลำเหมืองแม่แก้ดบ้านต้นซาง หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง
[23/07/2567] :: View 0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเทพื้น คสล.ปิดรางระบายน้ำ บริเวณรางระบายน้ำ คสล.เดิมช่วงใกล้คริสตจักรรุ่งพระพร หลังบ้านเลขที่ ๓๕๒ ถึงแนวรั้วหมู่บ้านศิริพร ๗ หมู่ ๒ บ้านแม่ย่อยใต้
[16/07/2567] :: View 15
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
[16/07/2567] :: View 12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดบ้านต้นซาง หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง
[11/07/2567] :: View 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะช่วงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ถึงบริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๒ เลขที่ดิน ๒๑๐๘ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔ ตำบลสันทรายน้อย
[11/07/2567] :: View 11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เลขที่ดิน ๕๕๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๕๕ หมู่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
[11/07/2567] :: View 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน
[11/07/2567] :: View 12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เลขที่ดิน ๕๕๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๕๕ หมู่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[08/07/2567] :: View 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณที่ดินของเทศบาล
[05/07/2567] :: View 18
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้านพิมุกต์ เริ่มช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 1367
[03/07/2567] :: View 13
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเเบบ Overley ด้วยเเอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.เเบบปิดบริเวณซอยบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 ถึงหัวสะพานบ้านสันคะยอมใต้ ซอย 1 หมู่ 7
[03/07/2567] :: View 12
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านปินดกซอย 3 ถึงบ้านเลขที่ 108 หมู่ 8 บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/07/2567] :: View 11
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพรพิงค์ 2 หมู่ 7 บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู้บ้านพิมุกต์ 6 หมู่ 5 บ้านโจ้
[03/07/2567] :: View 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำ) บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (โฉนดเลขที่ ๒๔๑๗)
[26/06/2567] :: View 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยสุสานสันทรายหลวง เริ่มถนนทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗ สันทราย-พร้าว สายเก่าถึงสะพานสุดเขตเทศบาลฯ
[25/06/2567] :: View 244
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน
[20/06/2567] :: View 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยทางแยกเหนือสุสานสันทรายหลวง (ช่วงบ้านเลขที่ ๖๒๘/๔) ถึงทางแยก ลำเหมืองโจ้ หมู่ ๔
[18/06/2567] :: View 30
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. แบบปิดบริเวณซอยบ้านสันคะยอมใต้ ซอย ๑ ถึงหัวสะพานบ้านสันคะยอมใต้ ซอย ๑ หมู่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้
[13/06/2567] :: View 47
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overley ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณบ้านปินดกซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๘ บ้านปินดก ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[13/06/2567] :: View 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง
[13/06/2567] :: View 31