วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ยกเลิกประกวศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[26/03/2561] :: View 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.บริเวณสุสานสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 42
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างเสรุ คสล. บริเวณสุสานสันคะยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 40
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[21/03/2561] :: View 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณภายในสุสาน บ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[21/03/2561] :: View 41
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[15/03/2561] :: View 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย (ปิดแนวลำเมืองสามแยกทางเข้าทางหมู่บ้าน-จัดสรรลากูน่าโฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 72
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมรุ บริเวณสุสานบ้านนางเหลียว หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/03/2561] :: View 61
ยกเลิประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[06/03/2561] :: View 68
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19/01/2561] :: View 96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05/01/2561] :: View 104
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ระหว่างบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงบ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[26/12/2560] :: View 144
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังร้านประดับยนต์ (ร้านซาวด์เอฟเฟค)
[14/12/2560] :: View 97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ช่วงบริเวณสะพานหน้าสุสานสันคะยอม-ต่อของเดิม บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้่อย
[14/12/2560] :: View 86
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา
[30/11/2560] :: View 117
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 80
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายมูล (ช่วงบริเวณสะพานบ้านพิมุกต์-ต่อของเดิม) ม.3 ต.สันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 94
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง-บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณช่วงสะพานบ้านพิมุกต์ ม.5-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 87
 
  :: หน้า 1 2 3