วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน ค.ส.ล. หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณเลียบลำน้ำโจ้ช่วงสะพานบ้านไปสันทราย-สะพานบ้านพิมุกต์
[12/11/2561] :: View 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณเลียบลำน้ำโจ้ช่วงสะพานบ้านไทสันทราย-สะพานบ้านพิมุกต์
[24/10/2561] :: View 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
[20/09/2561] :: View 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล.บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน(เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้
[19/09/2561] :: View 38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองข้างหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิวล์
[05/09/2561] :: View 35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ศ.ล บริเวณต่อแนวขยายผิวถนน (เดิม) จัดสรรลากูน่าโฮม บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/09/2561] :: View 29
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ภายในเขตเทศบาลฯ
[27/08/2561] :: View 43
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน (บริเวณบ้านท่อ) ม.5 ต.สันทรายหลวง
[16/08/2561] :: View 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ม.5 ตำบลสันทรายน้อย (ช่วงบริเวณประตูเปิด-ปิดน้ำ ด้านหลังหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[16/08/2561] :: View 41
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (บริเวณบ้านท่อ) หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง
[23/07/2561] :: View 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย (ช่วงบริเวณประตูเปิด-ปิดน้ำ ด้านหลังหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์)
[23/07/2561] :: View 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[04/07/2561] :: View 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ช่วงบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[28/06/2561] :: View 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยยางแอสฟัสท์คอนกรีต บริเวณบ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 - แยกหลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[28/06/2561] :: View 60
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง)
[20/06/2561] :: View 75
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกีฬา บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[19/06/2561] :: View 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองสาธารณะช่วงบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง
[12/06/2561] :: View 73
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 - แยกหลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[12/06/2561] :: View 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ล.ส บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 บริเวณหน้า ก.ศ.น สันทรายหลวง - ต่อแนวขยายผิวถนน(เดิม) ตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[22/05/2561] :: View 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล ปิดแนวลำเมืองสาธารณะช่วงสะพานเข้าประปาหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
[23/04/2561] :: View 76
 
  :: หน้า 1 2 3 4