สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ