วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ